Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το τριμηνιαίο περιοδικό του συλλόγου μας.