Συνεδρίαση 4η του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου της 4ης Μαϊου 2009

Ώρα έναρξης 19.00
Παρόντες: Π.Τσιακίρης, Αλ. Μποτονάκη, Κ. Ποιμενίδης, Γρ. Γεωργίου, Ευστρ. Κουκουρίκου. Θ. Κοτσώνη, Θ.-Χ. Σταυριανίδης.
Απόντες – σες : 1. Ευτ. Πινάτζη-Αννίνου 2. Γ. Καραμανίδου – Μίχου

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα 4 Μαϊου 2009 και στο Γραφείο του Συλλόγου, συνήλθε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο με τη διαμορφωθείσα στις 30 Μαρτίου σύνθεση και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων 7 και απουσών 2, όπως διαφαίνεται από πιο πάνω, συζήτησε επί της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέματα:

 1. Έκδοση περιοδικού υπ’ αρ.29 Α τριμήνου 2009
  α. Συζήτηση για δημιουργία νέας ενότητας (Εισηγ. Κας Α Μποτονάκη)
  β. Ορισμός υπευθύνου νέων
 2. Εορτασμός 25ετίας Συλλόγου
 3. Εγκριση δαπάνης περιοδικού
 4. 3ήμερη εκδρομή

                 ————————————————————————————–

 1. α. Η κα Μποτονάκη Αλεξάνδρα λαβούσα το λόγο, ενημέρωσε το Δ.Σ. για την έκδοση και κυκλοφορία του 29ου τεύχους του περιοδικού μας. Στη συνέχεια και με αφορμή επιστολή του συμπατριώτη και συμπολίτη μας κου Μασούρα, εισηγήθηκε τη δημιουργία νέας ενότητας στο περιοδικό, στην οποία να περιλαμβάνονται κάθε φορά, επαγγελματίες – επιχειρηματίες του Αλεξανδρουπολίτικου παρελθόντος, που ανέπτυξαν αξιολογότατες δραστηριότητες και συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και πρόοδο της οικονομικής ζωής της πόλης. Η ενότητα να μη προσομοιάζει μ’ εκείνη των «μορφών της θράκης» και να καταπιάνεται αποκλειστικά με επιτυχημένα άτομα της οικονομικής ζωής της πόλης.Ως ιδέα δεν φάνηκε άσχημη, εκφράστηκαν ωστόσο επιφυλάξεις περί της ορθότητας του εγχειρήματος αυτής της ιδιαιτερότητας, καθώς η απομόνωση των επιτυχημένων επιχειρηματιών θα αδικούσε άλλες επιτυχημένες προσωπικότητες της Αλεξανδρούπολης του παρελθόντος, από το χώρο της τέχνης, των γραμμάτων, του αθλητισμού κ.λ.ενώ αυτό θ’ αποτελούσε ενδεχομένως πιεστική δέσμευση.

  Αλλο στοιχείο, που μάλλον θα χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής, θεωρήθηκε η αξιολόγηση, καθώς στα μάτια του καθενός συμπολίτη μας, ο δικός του πατέρας, παππούς κ.λ. για το δικό του πεδίο δράσης, μπορεί να φαντάζει μοναδικός και αξεπέραστος. Τέλος θεωρήθηκε επικίνδυνη η «θεσμοθέτηση» σελίδας ή σελίδων με εξειδίκευση μόνο στον επιχειρηματικό-οικονομικό τομέα σε βάρος όλων των άλλων.

  Υστερ’ από αυτές τις επιφυλάξεις, αποφασίστηκε η συνέχιση στα ίδια μέχρι σήμερα πρότυπα, δοθέντος ότι υπ’ αυτή την οπτική γωνία όλα τα θέματα είναι αποδεκτά, αρκεί να πληρούν τους κανόνες που τίθενται σε σχέση με τα ποικίλα δημοσιεύματα, κάτι που αποτελεί προνομία της υπό την κα Μποτονάκη επιτροπής.

  β. Άρεσε σ’ όλους η ιδέα της δημιουργίας ομάδας νέων και ορισμού υπευθύνου. Το σκεπτικό ήταν καταλυτικό για την ομοφωνία, καθώς είναι γνωστό ότι ο Σύλλογος χρειάζεται «νέο αίμα» κι αυτό μπορεί να προέλθει από τη νέα γενιά. Χαιρετίσθηκε ομόφωνα η πρόταση για το νεαρό κ. Κυζιρίδη, ο οποίος με τη συνδρομή κι άλλων (η πρωτοβουλία αφήνεται σ’ αυτούς) να προσπαθήσει να συσπειρώσει και να συντονίσει τους νεολαίους.

 2. Για τον εορτασμό της 25ετίας του Συλλόγου αποκλείστηκαν 2ήμερες εκδηλώσεις, ενώ και για μονοήμερη εκφράστηκε προβληματισμός περί της μορφής που θα πρέπει να έχει η όποια εκδήλωση. Εν πάσει περιπτώσει το ζήτημα θα τεθεί εκ νέου σε νέα συνεδρίαση.
 3. Η δαπάνη του νέου περιοδικού μας (1.500 αντίτυπα) ανήλθε με Φ.Π.Α. στο ποσό των 2.450,53 €. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με την ευχάριστη παρατήρηση της εξαιρετικής εμφάνισης του εξωφύλλου του.
 4. Σχετικά με την τριήμερη εκδρομή, αναφέρθηκαν κάποιοι προορισμοί όπως λ.χ. Τριχωνίδα, Πάρος, Πήλιο. Το Πήλιο έτυχε μιας σχετικά πιο ευχάριστης αντιμετώπισης από πλευρά Δ.Σ., ωστόσο όμως, υπό το φόβο της έλλειψης ενδιαφέροντος και μιας ενδεχόμενης απροθυμίας ανταπόκρισης, που τελευταία καθίσταται ολοένα κι εντονότερη, δεν πάρθηκε απόφαση και το ζήτημα αναβλήθηκε για καλύτερη ανίχνευση και λήψη απόφασης σε νέα συνεδρίαση.
Δημοσιεύθηκε by